R: Marko Brecelj (Slovenija)
P:Marko Brecelj, 2017

TRALIER

Marko u akciji. Sa Go Pro kamerom na i bezbroj fantastičnih diverzantskih ideja u glavi. Kako je bilo na kraju pogledajte u ovom filmu/mjuziklu (važno vezivno tkivo filma je snimljeni proces defekacije tetraplegika. ovi prizori uz kuhinjsku monotoniju čine ovo djelo teško podnošljivim a autoru Mekog terorizma utvrđuju ugled). Hrvatska premijera.