R:i.j.PINO (Hrvatska)
P: PPP, 2016-2017

…zašto je nemoguća misija ponovno okupljanje muzičkih/rock grupa ako nije uvjetovano kompanijinim ugovorom…jedan od mojih zaključaka, kao bivšeg člana,tj.slučaj grupe : “Gustaph y Njegovi dobri Duhovi”…in live prezentacija i manipulacija materijalom, Premijerno .i.j.PINO.