SASTANAK MUSIC FILM FESTIVAL NETWORK U ZURICHU

U nedjelju 25.09.2022. održan je redovni sastanak članova nezavisne mreže Music Film Festival Network u Zurichu, u okviru Soundtrack Zurich/ Zurich Film Festival programa. Festival DORF je početkom ove godine postao članom ove mreže festivala glazbenih dokumentarnih filmova iz Francuske, Italije, Njemačke, Velike Britanije i Švicarske.

Na sastanku je odobreno primanje novih članova u mrežu i dogovoreno etabliranje nagrade MFFN mreže za najbolji glazbeni dokumentarni film, te pripremljene prijave novog projekta.

Direktor i osnivač Festivala DORF Toni Šarić sudjelovao je u radu skupine i kasnije na radionici digitalnog marketinga.

Saznajte više o mreži na društvenim mrežama i službenoj stranici MFFN