Platforma EDIT – COMICS

Program je baziran na kombinaciji edukativnih filmskih radionica namijenjenih učenicima viših razreda osnovnih škola, te predstavljanju novih izdanja i literature, odnosno predavanjima i sadržajima primjerenim ciljnom uzrastu. Dvodnevne animacijske radionice će u školama voditi članovi platforme, sa bogatim iskustvom rada. Njih će pratiti polaznici filmske radionice koji će pod vodstvom mentora dokumentirati događanja na radionicama filmske animacije. Tema radionice će biti prezentiranje poznavanja arheološkog naslijeđa lokalnog kraja. Kratak film-reportaža koju će vršnjaci snimati o vršnjacima poslužiti će svima kao dodatni edukativni materijal, te promocija projekta na internetu.

Projekt se provodi od 2014. uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova”.

SURADNIČKA PLATFORMA  EDIT-COMICS

NOSITELJ 2014-2015 – Udruga ljubitelja filma RARE Vinkovci

NOSITELJ 2016 – Studio VANIMA Varaždin

PARTNERI 2014 – GOKUL Zabok, PUŽ Slavonski Brod, Udruga STRIPOS Osijek, Studio VANIMA Varaždin, Udruga KINOFON Zagreb,

PARTNERI 2015 –  GOKUL Zabok, PUŽ Slavonski Brod, Video klub MURSA Osijek, Studio VANIMA Varaždin, UO ANIMA Zagreb, Savez udruga F.U.N.K Koprivnica, Ivanina kuća bajke Ogulin, Udruga EKS Hrvatska Kostajnica

PARTNERI 2016 – Udruga ljubitelja filma RARE Vinkovci, GOKUL Zabok, PUŽ Slavonski Brod, Video klub MURSA Osijek, Studio VANIMA Varaždin, UO ANIMA Zagreb, Udruga MAMUZE Koprivnica, Ivanina kuća bajke Ogulin, JU Art kino Croatia Rijeka, ŠAF Čakovec, POU Samobor

VRIJEME TRAJANJA – 01/01/2016-31/12/2016

Fokus projekta je na stvaranju platforme i razmjeni programa 11 organizacija, iz 11 gradova i 11 županija.

Osim filmskih i animacijskih radionica, organiziramo projekcije edukativnih filmova za učenike osnovnih škola, izložbe i promocije stripova, promocije stručne literature, te nekoliko popratnih događaja, koje ćemo provoditi tijekom godine.

AKTIVNOSTI možemo grupirati u 3 skupine:

a) upravljanje projektom (sastanci članica, suradnja i umrežavanje – predstavljanje u drugim sredinama)
b) edukacija (radionice osnove filma/animirani film, projekcije animiranih filmova, izložbe stripova i ilustracija, predavanja i promocije
stručne literature)
c) promocija (promotivna brošura, medijska promocija, online promocija)

CILJ: edukacija djece i mladih o medijskoj kulturi, a ponajviše o filmu, i to kroz intenzivne i dinamične radionice animiranog filma i osnovnih filmskih vještina, u suradnji s ostalim udrugama, školama, institucijama.

DUGOROČNI CILJ projekta je promocija medijske kulture, razvoj, povećanje učestalosti i kvalitete aktivnosti neovisne kulturne scene u Vinkovcima, Zaboku, Osijeku, Koprivnici, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Ogulinu, Čakovcu, Samoboru, Rijeci i Zagrebu, odnosno u regijama djelovanja.

Sve radove nastale na EDIT Comics radionicama pogledajte na našem Youtube kanalu

edit comics_2016_-04 - Copy

 

 

 

 

 

 

Autorica logotipa 2015 je Sandra Malenica (VANIMA)