UDRUGA LJUBITELJA FILMA RARE Vinkovci

Vinkovci

UDRUGA LJUBITELJA FILMA RARE

rare_logo_ispod2

UDRUGA LJUBITELJA FILMA “RARE” VINKOVCI

Udruga RARE osnovana je i registrirana kod Ureda državne uprave Vukovar 31.10.2006.

Od 2007. organizira samostalno Festival dokumentarnog rock filma DORF, a od 2010. provodi edukativni program EDiT (Edukacija i Trening).

Adresa Udruge:  A.Mihanovića 6, 32100 Vinkovci
OIB – 81290800398
RNO – 0123901
Žiro račun – Erste banka d.d. 2402006-1100480202
Erste-IBAN 3024020061100480202

Predsjednik – Toni Šarić

Kontakt – info@filmfestivaldorf.com

CILJEVI I DJELATNOSTI (iz Statuta)
članak 8.

Udruga ljubitelja filma «RARE» je osnovana sa ciljem:

* poticanje povezivanja pojedinaca i različitih skupina s namjerom formiranja scene koja bi pokrivala područja novih filmskih medija i audiovizualne umjetnosti

* unapređivanje stručnog rada i osposobljavanje članova i zainteresiranih građana u području vizualnih umjetnosti i medija

* informiranje, educiranje i uključivanje djece i mladih u multimedijalnu kulturu

* promicanje svih oblika alternativnog kulturnog (filmskog, glazbenog i likovnog) stvaralaštva, te djelatna skrb za ostvarivanje kulturnih, društvenih i drugih interesa svih građana, bez obzira na starosnu dob

* povezivanja i suradnje s drugim civilnim, medijskim, kulturnim i umjetničkim grupama u Hrvatskoj i svijetu

članak 9.

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva propisanih cl. 8. Udruga  obavlja slijedeće djelatnosti:

* poticanje članstva i osiguravanje uvjeta za izradu filmova svih žanrova, te uvjeta za razvoj interdisciplinarnih i multimedijalnih umjetničkih projekata

* organiziranje radionica, izložbi, projekcija, manifestacija, tribina i sl. vezanog uz filmsku umjetnost za svoje članove i zainteresirane građane

* organizacija i provođenje multimedijalnih projekata u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja koji potiču i afirmiraju stvaralaštvo djece i mladih

* organizacija i provođenje edukativnih radionica neformalnog i cjeloživotnog obrazovanja vezanih za audiovizualno stvaralaštvo te informatiku

* organizacija i provođenje filmskih tečajeva: početničkih, naprednih i specijaliziranih

* izdavanje publikacija, časopisa i ostalih audiovizualnih zapisa nastalih u sklopu aktivnosti Udruge (sukladno zakonu)

* razmjenjuje program i surađuje sa svim srodnim grupama u Hrvatskoj i inozemstvu;