EDIT FIZIKA – 2016

GLAVNI CILJ –  edukacija učenika osnovnih škola o fizici u osnovnim školama u Nijemcima i Jarmini  kroz upotrebu novih medija (edukativni filmovi na temu nastavnih jedinica iz programa fizike za 7. i 8.razred)

TRAJANJE PROJEKTA – 8 mjeseci (01.11.2015.-30.06.2016.)

NOSITELJ PROJEKTA – Udruga ljubitelja filma „RARE“ Vinkovci

IZNOS POTPORE MZOS – 50.000,00 kn

KORISNICI – učenici 7. i 8. razreda škola u Nijemcima i Jarmini, posredno i šira lokalna zajednica

OSNOVNE AKTIVNOSTI – održavanje 5 edukativnih filmskih radionica, organiziranje 2 popularna predavanja o fizici i astronomiji, prezentacija časopisa i stručne literature o medijskoj kulturi, razmjena sadržaja sa drugim školama u gradu i županiji, senzibiliziranje javnosti (mediji) i uključivanje šire lokalne zajednice u projekt (tiskani materijali, web, TV)

OČEKIVANI REZULTATI – održano 5 filmskih radionica u Vinkovcima, održana 2 predavanja o fizici i astronomiji, održana 3 predstavljanja literature/predavanja u OŠ, omogućena razmjena programa sa min. 2 škole školama u županiji, promotivne aktivnosti, objavljeni edukativni filmovi online, educirano 50 učenika