MARINA PAULENKA

fotografkinja, kustosica te osnivačica i umjetnička direktorica Međunarodnog festivala fotografije Organ Vida i fotografske organizacije Organ Vida.
Završila je diplomski studij fotografije na ADU u Zagrebu i diplomski studij grafičkog dizajna na Grafičkom fakultetu u Zagrebu.
Članica je Hrvatskog društva samostalnih umjetnika. Paulenka je međunarodna nominatorica, članica žirija, edukatorica i recenzentica portfelja u brojnim institucijama i festivalima (PLAT(T)FORM Foomuseum Wintethur, Joop Swart Masterclass, Les Rencontres d’Arles, FORMAT Festival, Trijenale fotografije Hamburg…). U svojoj dvojnoj ulozi kao fotografkinja i festivalska direktorica imala je priliku i zadovoljstvo raditi na brojnim izložbama, susretati umjetnike i sudjelovati u brojnim međunarodnim diskusijama i konferencijama o aktualnim zbivanjima u suvremenoj fotografiji u svijetu.